Weytora - Středověká hudba


Soubor WEYTORA se zabývá stylovou interpretací tzv. staré hudby. V centru našeho zájmu se nachází především evropská středověká hudba. Každý člen souboru ovládá hru na několik hudebních nástrojů, což umožňuje přizpůsobit nástrojové obsazení duchu skladby a přitom vytvořit široký repertoár, v němž naleznete písně duchovní i světské, vážné i žertovné, milostné i pijácké.

Při svých vystoupeních se WEYTORA snaží navodit dobovou atmosféru nejen svou hudbou, ale i použitím věrných kopií tehdejších hudebních nástrojů a oděvů. Samozřejmě, že taková hudba nejlépe vyzní v historickém prostředí a v akustickém provedení. Nástrojové obsazení skupiny umožňuje provést některé skladby bez elektrického ozvučení i na otevřeném prostranství, pokud není příliš hlučné nebo rozlehlé.

V prosinci 2011 jsme vydali CD - "Narratio de ove et Weytora". Ukázky jsou v sekci audio, zakoupit ho můžete na našich koncertech. Aktuální informace kde hrajeme najdete také na Facebooku


Designed by WebTemplateOcean.com.